Disclaimer

Proclaimer

Dit is de site van Molius. Molius streeft er naar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van jou. Je kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Molius behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen te reageren op uw bericht.

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van Molius. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen via ons contactformulier.

Auteursrecht

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van Molius. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen via ons contactformulier.

Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij ons aan houden omdat we gegevens van jou vastleggen. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten je hebt als betrokkene.

Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Molius is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Aansprakelijkheid

Molius Relatietherapie Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op onze website.

Opmerkingen en aanvullingen die mee kunnen werken aan de verbetering van deze website worden op prijs gesteld. Deze kun je mailen naar kantoor@molius.nl

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over b.v. mijn functioneren, dan verzoek ik je om mij dat zo snel mogelijk te laten weten. Hoe eerder ik weet wat je dwarszit, hoe eerder we kunnen kijken naar een oplossing. Mochten we er samen toch niet uitkomen kun je contact opnemen met mijn beroepsverenigingen het ABvC of het RBCZ.

In het kader van de wet WKKGZ ben ik aangesloten bij de erkende geschilleninstantie voor complementaire therapeuten, de SCAG. Voor informatie rondom een klacht kun je op hun website kijken www.scag.nl

Vragen? Neem dan contact op.

Contact mij

13 + 9 =